Oefentherapie voor een gezonde houding en beweging!

We zorgen voor de juiste zorg

Kwaliteit

Wij hechten veel waarde aan kwaliteit binnen onze praktijk. Wij zorgen dat deze kwaliteit gewaarborgd blijft door lid te zijn van de beroepsvereniging (VvOCM) en wij staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.
 

  • Registratienummer Debby     : 09901069794

  • Registratienummer Janneke  : 39901106894
     

Uiteraard volgen wij bij- en nascholing en tevens nemen wij deel aan intercollegiale overleggen (IO). Regelmatig loopt een stagiair(e) van de opleiding oefentherapie Cesar van de Hogeschool Utrecht mee in onze praktijk.

Om ook de kwaliteit bij u als patiënt te kunnen toetsen, werken wij met Qualizorg. Als de behandelingen zijn afgesloten, sturen we met uw goedkeuren een enquête, zodat we goed op de hoogte zijn, hoe u de therapie bij ons heeft ervaren en of er verbeterpunten zijn.